ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ομαδική φωτογραφία του προσωπικού του ΙΑΑΔΕΤ, σήμερα 5 Φεβρουαρίου 2024.

IAASARS_pitta_2024