ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

“Ο πρώτος επίγειος πιλοτικός σταθμός του Ευρωπαϊκού προγράμματος Scylight για την επόμενη γενιά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών («fibre in the sky») στο Αστεροσκοπείο Χελμού”

To Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά ότι o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) επέλεξε το Αστεροσκοπείο Χελμού, για να κατασκευαστεί ο πρώτος επίγειος πιλοτικός σταθμός του Ευρωπαϊκού προγράμματος ScyLight για την επόμενη γενιά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών («fibre in the sky»), η οποία περιλαμβάνει υπερυψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων με τη χρήση δορυφόρων. Στο Αστεροσκοπείο Χελμού εδράζεται ο «Αρίσταρχος», το 2ο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο της Ηπειρωτικής Ευρώπης. Οι συντονισμένες προσπάθειες της διοίκησης του ΕΑΑ και ομάδας επιστημόνων του Ινστιτούτου ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, σε στενή συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είχαν ως αποτέλεσμα την επιτυχή αξιολόγηση του «Αρίσταρχου» από κλιμάκιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Επιστημονικά Υπεύθυνος της εμβληματικής δράσης ScyLight είναι ο Δρ. Σπύρος Βασιλάκος, Διευθυντής ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και Διευθυντής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. Ομάδα έργου Δρ. Μανώλης Ξυλούρης (Διευθυντής Ερευνών ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ), Δρ. Παναγιώτης Μπούμης (Διευθυντής Ερευνών ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ), Δρ. Παναγιώτης Χάντζιος (Κύριος Ερευνητής ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ), Δρ. Σταύρος Άκρας (Εντεταλμένος Ερευνητής ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ), Δρ. Γιάννης Αλικάκος (Μεταδιδάκτορας ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ), Αλέξης Γουρζέλας (Τεχνικός)

Βίντεο