ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού, συγχρηματοδοτούμενου, έργου HellasQCI.

Στις 19-20 Ιανουαρίου, στους χώρους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού, συγχρηματοδοτούμενου, έργου HellasQCI (Quantum Communication Infrastructure for Greece) στο οποίο συμμετέχει το ΕΑΑ μέσω του Ινστιτούτου Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπισης (ΙΑΑΔΕΤ). Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εθνικού δικτύου ασφαλούς κβαντικής επικοινωνίας το οποίο θα προκύψει αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, συσκευές κβαντικής τεχνολογίας (QKD), επίγειες οπτικές ίνες, αλλά και δορυφορικές τεχνολογίες.

Συντονιστής του έργου HellasQCI είναι το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ το ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ συμμετέχει με την υποδομή του Αστεροσκοπείου Χελμού και του τηλεσκοπίου «Αρίσταρχος» το οποίο, ήδη τα τελευταία δύο χρόνια, έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία πειράματα τηλεπικοινωνιακής ζεύξης εφαρμόζοντας τεχνολογίες οπτικής τηλεπικοινωνίας.

Στην εναρκτήρια συνάντηση του HellasQCI το ΕΑΑ εκπροσωπήθηκε από τους συμμετέχοντες στην ομάδα του εν λόγω έργου: Δρ. Βασιλάκος Σπυρίδων (Διευθυντής ΙΑΑΔΕΤ και Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΕΑΑ), Δρ. Ξυλούρης Εμμανουήλ (Υπεύθυνος Λειτουργίας του τηλεσκοπίου Αρίσταρχος) και Δρ. Μαρούσης Αθανάσιος (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνών).

Πληροφορίες για το πρόγραμμα HellasQCI στο Facebook μπορείτε να βρείτε εδώ.

HellasQCI_22_01_2023_1

HellasQCI_22_01_2023_2 HellasQCI_22_01_2023_3 HellasQCI_22_01_2023_4 HellasQCI_22_01_2023_5