ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Copernicus: το εμβληματικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Παρατήρησης της Γης.

Το πρόγραμμα Copernicus είναι το εμβληματικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Παρατήρησης της Γης που είναι αφιερωμένο στην παρακολούθηση της κατάστασης του πλανήτη μας.
Το Copernicus παρέχει ένα ενοποιημένο σύστημα μέσω του οποίου τεράστιες ποσότητες δεδομένων από δορυφόρους, επίγειους σταθμούς και μοντέλα τροφοδοτούνται σε έξι θεματικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, αλλά και για την αποτελεσματική χάραξη πολιτικών για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Το Ινστιτούτο ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών συμμετέχει στο έργο RethinkAction και το τροφοδοτεί με δεδομένα Copernicus. Η ομάδα του RethinkAction αναπτύσσει μια πλατφόρμα λήψης αποφάσεων που θα παρέχει ακριβείς και πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή και αναμένεται να αυξήσει την ευαισθητοποίηση προς ελκυστικές λύσεις για μετριασμό και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή προτείνοντας αλλαγές στις χρήσεις γης.
Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα Copernicus στο blog post που έγραψε η ομάδα μας στο site του έργου ReThinkAction!
RethinkAction_20_01_2023