ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μία σειρά online σεμιναρίων ξεκινά στο πλαίσιο του προγράμματος PANGEA4CalVal σε θέματα που αφορούν: remote sensing of aerosol, clouds, and precipitation and calibration/validation of lidar and radar satellite missions.

The project “PANGEA4CalVal” of the National Observatory of Athens (NOA) (https://pangea4calval.space.noa.gr) organizes a webinar series on remote sensing of aerosols, clouds and precipitation (e.g. https://www.youtube.com/watch?v=hW2ez27iPkI), and invites you to participate!
If you want to receive notifications for future webinars, please send an email to react@noa.gr with your name, affiliation, and email information.
PANGEA4CalVal_29_05_2023