ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μέλη της ερευνητικής ομάδας NOA – ReACT του ΙΑΑΔΕΤ βρίσκονται στα νησιά Capo Verde για την υλοποίηση του επιστημονικού προγράμματος ASKOS.

Η ερευνητική ομάδα NOA-reACT διοργανώνει το επιστημονικό πείραμα ASKOS (https://askos.space.noa.gr/), στο αρχιπέλαγος των νησιών Cabo Verde του Ατλαντικού (Ιούνιος και Σεπτέμβριος του 2022). Στόχος του πειράματος είναι η διερεύνηση των άγνωστων ατμοσφαιρικών διεργασιών που επηρεάζουν την μεταφορά και εναπόθεση της ερημικής σκόνης, καθώς και της αλληλεπίδρασής της με την ακτινοβολία και τα νέφη κατακόρυφης ανάπτυξης που απαντώνται συχνά στα τροπικά γεωγραφικά πλάτη.
Ο εξοπλισμός του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα συστήματα lidar Wall-E και eVe που έχουν ήδη εκκινήσει τη λειτουργία τους στα Cabo Verde μετά από την μεταφορά, εγκατάσταση και βαθμονόμησή τους από τους ερευνητές της ReACT (Αλεξάνδρα Τσέκερη, Νίκος Σιώμος, Περιστέρα Πάσχου και Σπύρος Μεταλληνός). Οι παρατηρήσεις των lidar συνοδεύονται από μετρήσεις ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού ανώτερης ατμόσφαιρας (Βασιλική Δασκαλοπούλου) και ακτινοβολίας (Δήμητρα Κουκλάκη). Το πείραμα συντονίζεται από τους ερευνητές του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ Βασίλη Αμοιρίδη και Ελένη Μαρίνου.
Το πείραμα ΑΣΚΟΣ θα παράσχει δεδομένα για τις ανάγκες πλήθους ερευνητικών προγραμμάτων της ReACT, όπως τα ERC D-TECT, ESA-NEWTON, ESA-DOMOS, αλλά και για τις ανάγκες διακρίβωσης της δορυφορικής αποστολής Aeolus. Στο πείραμα συμμετέχουν συνεργάτες από το The Cyprus Institute (drone unit), TROPOS Institute, Remote Sensing Inoe2000, και Ocean Science Centre Mindelo. Τα συστήματα lidar αναπτύχθηκαν από την ομάδα ReACT σε συνεργασία με την Ελληνική βιομηχανία (εταιρία Raymetrics SA).
ASKOS_17_06_2022