ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοίνωση νέας υποτροφίας ΙΚΥ σε Υπ. Διδάκτορα του ΙΑΑΔΕΤ

Διδακτορική Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) έλαβε η υποψήφια διδάκτορας του Tμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ Αδαμαντία Ζωή Μπούτση, η οποία εκπονεί τη διατριβή της στο ΙΑΑΔΕΤ, υπό την επίβλεψη του Δρ. Γεωργίου Μπαλάση. Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής είναι «Διερεύνηση της πιθανότητας ανάπτυξης γεωμαγνητικώς επαγομένων ρευμάτων στον Ελλαδικό χώρο», ένα επιστημονικό θέμα που άπτεται του πεδίου μελέτης της Oμάδας Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας του ΙΑΑΔΕΤ.
Η εμφάνιση των Γεωμαγνητικώς Επαγομένων Ρευμάτων (Geomagnetically Induced Currents – GIC) στην επιφάνεια της Γης σχετίζεται με έντονες διακυμάνσεις του γεωμαγνητικού πεδίου εξαιτίας ισχυρών διαταραχών (π.χ. μαγνητικές καταιγίδες) στο εγγύς γεωδιάστημα. Η ανάπτυξη των GIC μπορεί να έχει ως πιθανό αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών βλαβών στο δίκτυο μεταφοράς και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Για τη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, δεδομένα από το δίκτυο μαγνητομέτρων ENIGMA (HellENIc GeoMagnetic Array) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο αποτελείται από 4 επίγειους σταθμούς στις περιοχές των Τρικάλων, της Αττικής, της Λακωνίας και του Λασιθίου. Τα μαγνητόμετρα αυτά παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τη μελέτη των γεωμαγνητικών παλμών, που προκύπτουν από την σύζευξη του ηλιακού ανέμου με την γήινη μαγνητόσφαιρα.
Geomagnetically_14_06_2022