ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Καταγραφή της παραμόρφωσης του εδάφους λόγω του σεισμου στην Tαϊβάν (Μ7.4, 02-04-2024, 23:58:09 UTC), από την υπηρεσία #geObservatory της Επιχειρησιακής μονάδας «Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND» του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.