ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Καλό μήνα με τα αστρονομικά φαινόμενα του Ιουνίου!