ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η ομάδα ReACT του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ συμμετέχει στην εκπαιδευτική δράση του Ιταλικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV) που γίνεται αυτές τις ημέρες στη Σικελία.

Η εκπαίδευση του INGV στη Σικελία περιλαμβάνει μεθόδους εκτίμησης εκπομπών διοξειδίου του θείου και τέφρας από εκρήξεις του ηφαιστείου της Αίτνα, με χρήση υπέρυθρων καμερών και δορυφορικών δεδομένων Sentinel. Η χρήση τέτοιων δεδομένων έχει βρεθεί ότι βελτιώνει τις υπηρεσίες του ΕΑΑ, όπως έχει διαπιστωθεί από συγκρίσεις με επίγεια δεδομένα αναφοράς του παρατηρητηρίου ΠΑΓΓΑΙΑ στα Αντικύθηρα.

09_09_2022_1