ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η ομάδα NOA – ReACT του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ συμμετείχε στο συνέδριο Living Planet Symposium

Η ομάδα NOA – ReACT του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ συμμετείχε στο συνέδριο Living Planet Symposium του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) που διοργανώθηκε στη Βόννη (23 – 27 Μαΐου).
Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκε το έργο που έχει κάνει η ομάδα ReACT στο Παρατηρητήριο PANGEA, σχετικά με τις προετοιμασίες για τη διακρίβωση της εμβληματικής Ευρωπαϊκής διαστημικής αποστολής EarthCARE.
Η παρουσίαση έγινε από την Ειδική Λειτουργική Επιστήμονα του ΕΑΑ Δρ. Ελένη Μαρίνου και συγκαταλέχθηκε στα highlights του συνεδρίου (https://earth.esa.int/…/highlights-from-living-planet…), λόγω της σημαντικότητας της διακρίβωσης της αποστολής EarthCARE για τη μελέτη της επίπτωσης των αερολυμάτων και νεφών στην ακτινοβολία και το κλίμα.
Εικόνα: Ελένη Μαρίνου (ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ), Björn Frommknecht (EarthCARE’s Mission Manager), Holger Baars (Ινστιτούτο TROPOS).
NOA - ReACT 13_06_2022