ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η Επιχειρησιακή Μονάδα BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ συμμετείχε στην Άσκηση επί χάρτου για την αντιμετώπιση των κινδύνων λόγω πλημμυρικών φαινομένων “Σκάμανδρος-ΔΑ 2022” που διοργάνωσε την 1η Δεκεμβρίου 2022 η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής για την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.

Ο Διευθυντής Ερευνών EAA και Επιστημονικός Υπεύθυνος της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ Δρ. Χάρης Κοντοές ήταν ένας από τους αξιολογητές της Άσκησης, ενώ η επιστημονική συνεργάτιδα της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, Αλεξία Τσούνη, ήταν μέλος της ομάδας σχεδιασμού της άσκησης και παρουσίασε για την υδρολογική λεκάνη του Σαρανταπόταμου τα έως σήμερα αποτελέσματα του έργου “Εκτίμηση Κινδύνου Πλημμύρας στην Περιφέρεια Αττικής” στο πλαίσιο της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.
Beyond_02_12_2022