ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η Επιχειρησιακή μονάδα BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ) εκτίμησε την καμένη έκταση της πυρκαγιάς που ξεκίνησε στην περιοχή Δερβενοχώρια Βοιωτίας στις 17 Ιουλίου 2023 σε περίπου 95498,3 στρέμματα.

Ο υπολογισμός της καμένης έκτασης έχει γίνει βάσει δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης Sentinel-2 προ και μετά του γεγονότος.

BEYOND_20_07_2023 BEYOND_20_07_2023_b