ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Hubble Catalogue of Variables

Το “Hubble Catalogue of Variables” είναι ένα τριετές έργο το οποίο ξεκίνησε πρόσφατα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ). Στόχος είναι ο εντοπισμός μεταβλητών πηγών μεταξύ των 30 εκατομμυρίων πηγών στον κατάλογο Hubble Source Catalog (HSC), η επικύρωση των υποψηφίων μεταβλητών και η διάθεσή τους μέσω ενός καταλόγου. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.