ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

H ερευνήτρια του ΙΑΑΔΕΤ Δρ. Άλκηστις Μπονάνου έλαβε το ERC Consolidator Grant από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Άλκηστις Μπονάνου, κύρια ερευνήτρια του ΙΑΑΔΕΤ, έλαβε το πολύ ανταγωνιστικό ERC Consolidator Grant από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πενταετές αυτό πρόγραμμα, προϋπολογισμού 1.1 εκατ. ευρώ, έχει τίτλο “Episodic Mass Loss in the Most Massive Stars: Key to Understanding the Explosive Early Universe”.