ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Για ακόμα μία μέρα οι συγκεντρώσεις σκόνης στην επιφάνεια του εδάφους είναι υψηλές, επηρεάζοντας την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Όπως φαίνεται στον χάρτη με τον δείκτη ποιότητας του αέρα (AQI), ο οποίος δημιουργήθηκε με βάση τα δεδομένα πρόγνωσης του συστήματος #copernicus, οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας έχουν μέτρια έως εξαιρετικά κακή ποιότητα αέρα.
Οι περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης είναι οι πιο επιβαρυμένες, ενώ η Μακεδονία, και η Θράκη οι λιγότερο επιβαρυμένες περιοχές.
Σταδιακά, τις επόμενες δύο ημέρες, με κατεύθυνση από τα Βόρεια προς τα Νότια και Ανατολικά, η ποιότητα του αέρα βελτιώνεται.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέφτεστε το portal του AtmoHub (Beta version): https://portal.atmohub.gr/