ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ερευνήτρια του Ε.Α.Α. βραβεύεται από τη NASA.

Στη Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), Δρ. Όλγα Ε. Μαλανδράκη, ειδικού στο Διαστημικό Καιρό και επικεφαλής της σχετικής Επιχειρησιακής Μονάδας του ΕΑΑ, απενεμήθη το σημαντικό βραβείο Group Achievement Award της NASA για την δουλειά της ως μέλος της διεθνούς ερευνητικής ομάδας του Parker Solar Probe που έχει αναλάβει να αναλύει δεδομένα από την εξελιγμένη αυτή διαστημοσυσκευή.
Το βραβείο Group Achievement Award απενεμήθη στους επιστήμονες της αποστολής Parker Solar Probe ως αναγνώριση των προσπαθειών τους να υλοποιηθεί η πρώτη εξαιρετικά εγγύς του Ηλίου αποστολή της Ανθρωπότητας.
Το Parker Solar Probe (ΝΑSA) και το Solar Orbiter (ESA) είναι δύο νέα διαστημικά σκάφη χάρη στα οποία η ανθρωπότητα μελετάει τον Ήλιο από εξαιρετικά κοντινές αποστάσεις, απαραίτητο για να κατανοηθούν πλείστες όσες φυσικές διεργασίες, μερικές των οποίων είναι εξαιρετικά παράδοξες (όπως το γεγονός ότι αυξάνεται η επιφανειακή θερμοκρασία του Ήλιου σε αποστάσεις μερικών χιλιάδων χιλιομέτρων πάνω από αυτή). Το Parker Solar Probe της ΝΑSA εκτοξεύτηκε στις 4 Αυγούστου του 2018 και περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο με συνεχώς μειούμενη απόσταση από αυτόν με στόχο να φτάσει σε απόσταση ίση με 9 Ηλιακές ακτίνες, που θεωρείται ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα.