ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επιστημονικές δημοσιεύσεις του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ για τον Απρίλιο 2024 (1/3).

Θέμα: πρόβλεψη ηλιακής ενέργειας
Η πληροφορία του ποσού της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια της γης είναι σημαντική για τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών που εκμεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια. Προς αυτή την κατεύθυνση κάναμε βελτιώσεις στα μοντέλα που έχουμε αναπτύξει για την εκτίμηση σε πραγματικό χρόνο (Solar Energy Nowcasting System-SENSE2) αλλά και για την πρόγνωση στις επόμενες 3 ώρες (NextSENSE2) των επιπέδων ηλιακής ενέργειας στην επιφάνεια της γης. Τα συστήματα αυτά βασίζονται σε δεδομένα νεφοκάλυψης και αερολυμάτων από δορυφόρους και ατμοσφαιρικά μοντέλα, αντίστοιχα. Η νέα μελέτη με συντονιστή την Δρ Κυριακή Παπαχριστοπούλου του ΙΑΑΔΕΤ είχε ως στόχο να αξιολογήσει τα παραπάνω συστήματα χρησιμοποιώντας επίγειες μετρήσεις ηλιακής ακτινοβολίας. Βρέθηκε ότι η δορυφορική εκτίμηση/πρόγνωση των επιπέδων της ηλιακής ενέργειας να είναι πολύ κοντά στις πραγματικές τιμές στις περισσότερες περιπτώσεις. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης συμβάλλουν στην πιο αποδοτική διαχείριση των συστημάτων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας.
Τα παραπάνω συστήματα είναι διαθέσιμα στον παρακάτω σύνδεσμο από το «Κέντρο Ερευνών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND» του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ: https://solar.beyond-eocenter.eu/#solar_short. Η μελέτη τους με τίτλο ‘Effects of clouds and aerosols on downwelling surface solar irradiance nowcasting and short-term forecasting’ μπορεί να βρεθεί στον σύνδεσμο https://amt.copernicus.org/…/2024/amt-17-1851-2024.html.
Θέμα: Σελήνη και μετεωροειδή
Το πρόγραμμα NELIOTA (https://neliota.astro.noa.gr/) ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2023, έπειτα από 6.5 χρόνια συνεχούς παρακολούθησης της Σελήνης για την ανίχνευση εκλάμψεων (https://www.youtube.com/watch?v=Od7Yj8XfCwg) λόγω προσκρούσεων μετεωροειδών/μικρών αστεροειδών χρησιμοποιώντας το 1.2μ τηλεσκόπιο του Κρυονερίου Κορινθίας και ένα ειδικό σύστημα δίδυμων καμερών ταχείας καταγραφής εικόνων σε δύο διαφορετικά μήκη κύματος. Συνολικά παρατηρήθηκαν 192 πλήρως επιβεβαιωμένες εκλάμψεις και άλλες 103 υποψήφιες. Η πλειοψηφία των μετεωροειδών που τις προκάλεσαν έχουν μάζες μικρότερες από 100 γραμμάρια και διαμέτρους μικρότερες από 6 εκατοστά. Η πλειοψηφία των μέγιστων θερμοκρασιών που αναπτύχθηκαν κατά τις προσκρούσεις κυμαίνονται μεταξύ 2000-4500 βαθμών Κέλβιν. Υπολογίστηκαν οι ρυθμοί εμφάνισης των μετεωροειδών τόσο στη συνολική επιφάνεια της Σελήνης όσο και στη Γη. Ειδικά για τη Γη, υπολογίστηκαν οι αντίστοιχοι ρυθμοί για διάφορες αποστάσεις από την επιφάνειά της και συγκεκριμένα για τις διάφορες τροχιές δορυφόρων (LEO, MEO και GΕΟ). Επιπλέον, υπολογίστηκαν οι πιθανότητες σύγκρουσης μετεωροειδών με δορυφόρους και κατασκευές στη Σελήνη ανάλογα της διάρκειας μιας αποστολής αλλά και οι δυνητικές επιπτώσεις από μια τέτοια σύγκρουση.
Η μελέτη τους με τίτλο ‘NELIOTA: New results and updated statistics after 6.5 years of lunar impact flashes monitoring’ με συντονιστή τον Δρ Αλέξιο Λιάκο, ερευνητή του ΙΑΑΔΕΤ, δημοσιεύτηκε στο Αstronomy and Αstrophysics https://www.aanda.org/component/article?access=doi&doi=10.1051/0004-6361/202449542 και https://ui.adsabs.harvard.edu/…/2024arXiv24031…/abstract.