ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη χρήση της διαδικτυακής γεωπληροφοριακής πλατφόρμας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Εκτίμηση κινδύνων σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας στην Περιφέρεια Αττικής»

Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το “Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND” του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ διοργάνωσε με επιτυχία την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022, στο Αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιας και Ενημέρωσης εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη χρήση της διαδικτυακής γεωπληροφοριακής πλατφόρμας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Εκτίμηση κινδύνων σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας στην Περιφέρεια Αττικής».