ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δημοσιεύθηκε πριν λίγες μέρες η Έκθεση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης σχετικά με την Ερευνητική Απόδοση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων της χώρας.

Όσο αφορά τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) η έκθεση παρουσιάζει συγκριτικά αποτελέσματα (ανά 5ετια από το 2007 έως και το 2021) για τα (11) Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), συγκρίνοντας επίσης και με διεθνείς μέσους όρους.
Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την αριστεία στην έρευνα, την σημαντική εξωστρέφεια και την διεθνή απήχηση της ερευνητικής δραστηριότητας στο ΕΑΑ.