ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αστρονομικό ημερολόγιο! Σήμερα, 14 Ιουνίου, η Σελήνη βρίσκεται στο Πρώτο Τέταρτο.