ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αστρονομικό ημερολόγιο! Σήμερα, 13 Ιουνίου, ο πλανήτης Ερμής βρίσκεται στο Περιήλιο.

Περιήλιο είναι το σημείο της τροχιάς ενός σώματος στο Ηλιακό σύστημα που βρίσκεται στη μικρότερη απόσταση από τον Ήλιο.