ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτίμηση των δασικών πυρκαγιών του Ιουλίου.

Η Επιχειρησιακή Μονάδα BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ) ενημερώνει πως οι 13 μεγαλύτερες πυρκαγιές που ξέσπασαν και εξαπλώθηκαν στη χώρα μας τον Ιούλιο έχουν προκαλέσει καμένη έκταση μεγαλύτερη από 43412 εκτάρια ή 434120 στρέμματα. Το 57% αυτής περιλαμβάνει εκτάσεις με αραιή βλάστηση, το 26% ανήκει σε Σκληροφυλλική βλάστηση, το 15% σε Φυσικούς βοσκότοπους και το 2% σε Αμπελώνες και Μικτά Δάση. Η χαρτογράφηση προέκυψε από επεξεργασία δορυφορικών εικόνων VIIRS και Sentinel-2 από την Υπηρεσία FFIS της Επιχειρησιακής Μονάδας BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.

BEYOND_27_07_2023