ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Απόψε 01/08/2023, θα παρατηρήσουμε την πανσέληνο του Αυγούστου στον καλοκαιρινό ουρανό.