ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος HellasQCI: “Quantum Key Distribution (QKD) and Cyber Security”, στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2024.

Το Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα HellasQCI, μια κοινοπραξία μεταξύ 13 εταίρων συμπεριλαμβανομένου και του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, συνεχίζει την επιτυχημένη σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων, αυτή τη φορά στην Κρήτη, με το 3ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: “Quantum Key Distribution (QKD) and Cyber Security”, στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2024.

Το σεμινάριο έχει στόχο να εκπαιδεύσει τη νέα γενιά μηχανικών στις κβαντικές τεχνολογίες και την Κυβερνοασφάλεια, ώστε να είναι έτοιμη η χώρα για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υποδομής Κβαντικών Επικοινωνιών – EuroQCI. Το σεμινάριο επικεντρώνεται στα συστήματα διανομής κβαντικών κλειδιών (Quantum Key Distribution – QKD), στην Κυβερνοασφάλεια και στα θέματα μετα-κβαντικής κρυπτογραφίας (Post-Quantum Cryptography – PQC).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες της Κυβερνοασφάλειας, επιστήμονες και μηχανικούς πληροφορικής, καθώς και σε φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκούς που απασχολούνται στους τομείς των οπτικών και κβαντικών τεχνολογιών, καθώς και σε εκπροσώπους της βιομηχανίας οπτικών και κβαντικών τεχνολογιών. Παράλληλα, ανάμεσα στις συμμετοχές συγκαταλέγονται και Εθνικά Έργα Υποδομής Κβαντικών Επικοινωνιών από όλη την Ευρώπη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο δια ζώσης ή απομακρυσμένα. Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για διαχειριστικούς λόγους.
Ο χώρος διεξαγωγής του σεμιναρίου βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Δωρεάν Εγγραφή και περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://hellasqci.eu/third-training-event/

Προθεσμία εγγραφών: 24.08.2024