ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η ESA παρουσιάζει το νέο κατάλογο μεταβλητών πηγών Hubble Catalog of Variables (HCV)

Η ESA σήμερα ανακοίνωσε την έκδοση του Hubble Catalog of Variables (HCV), του πρώτου ομοιογενή καταλόγου μεταβλητών πηγών που βασίστηκε σε παρατηρήσεις από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. Το HCV, που χρηματοδοτήθηκε από την ESA, αναπτύχθηκε για τέσσερα χρόνια από ομάδα αστρονόμων στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με επικεφαλής την Δρ. Άλκηστις Μπονάνου, σε συνεργασία με το Space Telescope Science Institute. Ο HCV μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο πιο βαθής κατάλογος μεταβλητών πηγών. Συνολικά περιλαμβάνει 84.428 υποψήφιες μεταβλητές πηγές (από 3,7 εκατομμύρια πηγές του HSC που ελέγχθηκαν για μεταβλητότητα) που φτάνουν το 27ο μέγεθος, από τις οποίες οι 11.115 εντοπίζονται ως μεταβλητές σε περισσότερα από ένα φίλτρα. Οι μετρήσεις στις καμπύλες φωτός του HCV κυμαίνονται από 5 έως 120, το χρονικό εύρος κάλυψης κυμαίνεται από ώρες έως πάνω από 15 χρόνια και το ~8% των μεταβλητών παρουσιάζει μεταβλητότητα με πλάτος που υπερβαίνει το 1 μέγεθος. O HCV αναμένεται να αποτελέσει βασικό πόρο για την κοινότητα, καθώς περιλαμβάνει μεταβλητά αστέρια στον Γαλαξία, σε γειτονικούς γαλαξίες, καθώς και πηγές παροδικής μεταβλητότητας και μεταβλητούς ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες. Ο HCV περιέχει πολλές ενδιαφέρουσες μεταβλητές υψηλού πλάτους, οι οποίες απαιτούν περαιτέρω μελέτη.