ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Βράβευση της μεταδιδακτορικής ερευνήτριας Δρ. Αλεξάνδρας Τσέκερη

Βράβευση της μεταδιδακτορικής ερευνήτριας του ΙΑΑΔΕΤ, Δρ. Αλεξάνδρας Τσέκερη, με τo βραβείο Inaba από την διεθνή επιτροπή ICLAS (International Coordination Group for Laser Atmospheric Studies), στο πλαίσιο του παγκόσμιου συνεδρίου International Laser Radar Conference (ILRC), που διοργανώθηκε στην Κίνα τον Ιούνιο 2019. Το βραβείο αυτό απονέμεται κάθε 2 χρόνια για εξαιρετικά πρωτότυπες εργασίες. Η εργασία της Δρ. Τσέκερη έχει τίτλο: “Polarization lidar for detecting dust orientation” και παρουσιάζει την πρόταση του ΕΑΑ για την ανάπτυξη μιας πρότυπης πολωσιμετρικής διάταξης lidar ατμοσφαιρικής τηλεπισκόπησης σε συνεργασία με την Ελληνική εταιρία Raymetrics.