ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά απασχόληση συνεργατών για τις ανάγκες των έργων GEO CRADLE, RECAP και EMS που υλοποιούνται στο ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – GIS01 – Ειδικός στην χρήση και ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: GIS01)

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το οποίο φιλοξενεί το Κέντρο Αριστείας BEYOND, έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια τεχνολογίες αιχμής στη Δορυφορική Παρατήρηση της Γης και έχει καταφέρει να τοποθετηθεί ανάμεσα σε παραδοσιακά Ευρωπαϊκά ιδρύματα και φορείς του χώρου. Σε αυτό το πλαίσιο το Κέντρο διαχειρίζεται μια σειρά από Ευρωπαϊκά έργα χρηματοδότησης και έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια σταθερή ομάδα τριάντα περίπου επιστημόνων. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.