ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Νέες Θέσεις ερευνητών στο ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναμένει να προκηρύξει μερικές νέες θέσεις ερευνητών για την περίοδο 2017-2018. Ενδιαφερόμαστε να προσελκύσουμε άτομα με αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο, ερευνητική εμπειρία μετάτην απόκτηση του διδακτορικού τους, διεθνείς συνεργασίες και ικανότητα να προσελκύουν χρηματοδότηση μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων. Συνάφεια με τα ερευνητικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο ΙΑΑΔΕΤ καθώς και ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουν ή να αναπτύξουν περαιτέρω υφιστάμενες υποδομές είναι επίσης επιθυμητά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Διευθυντή του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, Καθ. Β. Χαρμανδάρη στο charmandaris@noa.gr