ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού Συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: 3351) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο “STT – Spatial Trajectory of Travelling Ionospheric Disturbances”

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στην Ομάδα Ιονοσφαιρικής Φυσικής του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος Spatial Trajectory of Travelling Ionospheric Disturbances (STT) με αντικείμενο την επεξεργασία ιονοσφαιρικών παρατηρήσεων από επίγειους σταθμούς και από δορυφόρους, για την ανίχνευση κυμάτων στο ιονοσφαιρικό πλάσμα και την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.