ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
JOBS

Πλήρωση μίας (1) θέσης υποψήφιου διδάκτορα ή νέου μεταδιδάκτορα στο πλαίσιο του έργου με τιτλο: “Μελέτη της αλληλεπίδρασης των Υπερκαινοφανών Εκρήξεων Τύπου Ια με περιβάλλοντα Πλανητικά Νεφελώματα”

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ανοίγει μια θέση για έναν/μία διδακτορικό φοιτητή/τρια ή νέο/νέα μεταδιδάκτορα στον τομέα της Αστροφυσικής, που χρηματοδοτείται από τη δράση «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές- Κύκλος Β», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.