ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
FUNDING

Transdisciplinary assessment of dynamical complexity in magnetosphere and climate: A unified description of the nonlinear dynamics across extreme events