ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
FUNDING

TechTIDE: Warning and Mitigation Technologies for Travelling Ionospheric Disturbances Effects (HORIZON 2020)