ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
FUNDING

Disaster risk reduction using innovative data exploitation methods and space assets, ESA EXPRESS PROCUREMENT (EXPRO+)/OPEN-COMPETITIVE AO/1-8130/14/F/MOS