ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πασπαλιάρης Ευάγγελος-Δημήτριος
Γραφείο: