ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τσιούτσια Δήμητρα
Τσιούτσια Δήμητρα
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Τηλέφωνο: 2103490160
Γραφείο: Θησείο
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Δήμητρα Τσιούτσια αποφοίτησε από το τμήμα Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον χρηματοικονομικό κλάδο του ιδιωτικού τομέα, αποκτώντας πολύχρονη εμπειρία στα διοικητικά καθήκοντα από τη θέση της υπεύθυνης του τμήματος εκκαθάρισης συναλλαγών χρηματιστηριακής εταιρείας, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Έχει σχετικά λάβει πιστοποίηση διεκπεραίωσης επενδυτικών εντολών στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα, με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, ασχολήθηκε ιδιωτικά με την παράδοση μαθημάτων φυσικής, την οποία θεωρεί ως επιστήμη της ζωής, σε μαθητές της μέσης εκπαίδευσης.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Από τον Αύγουστο του 2016 εργάζεται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών υποστηρίζοντας διοικητικά την οργάνωση και τον προγραμματισμό των δράσεων διάχυσης και επικοινωνίας της επιστήμης των Κέντρων Επισκεπτών Θησείου και Πεντέλης.