ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σπυράκος Βασίλης
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Γραφείο: Θησείο
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Βασίλης Σπυράκος αποφοίτησε από το  τμήμα  Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το οποίο απόκτησε και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Φυσική με ειδίκευση στην Αστροφυσική. Η μεταπτυχιακή του εργασία σχετίζεται με τους Μαγνητισμένους Δίσκους Προσαύξησης οι οποίοι προκαλούν ανέμους. Κατά την επαγγελματική του πορεία έχει αποκτήσει πολύτιμη διδακτική εμπειρία καθώς από το 2018 εργάζεται ως καθηγητής Φυσικής και Ρομποτικής  σε φροντιστήρια της Μέσης Εκπαίδευσης. Από τον Δεκέμβριο 2019 εως τον Μάρτιο του 2020, στο πλαίσιο ανταποδοτικής υποτροφίας του ΕΑΑ προς μεταπτυχιακούς φοιτητές, εργάστηκε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών συμμετέχοντας με ενεργό εκπαιδευτικό ρόλο στην δράση «Παιδικό Πανεπιστήμιο 2019» καθώς και στο σύνολο των δράσεων επικοινωνίας της επιστήμης του Κέντρου Επισκεπτών Θησείου του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τους αστροφυσικούς δίσκους προσαύξησης. Από τον Απρίλιο του 2023 εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στον τομέα διάχυσης της επιστήμης υποστηρίζοντας τις δράσεις   του Κέντρου Επισκεπτών Θησείου οι οποίες στοχεύουν στην επικοινωνία της επιστήμης της Αστρονομίας προς τους μαθητές και το ευρύτερο κοινό. Συγκεκριμένα συμμετέχει στην υλοποίηση ξεναγήσεων και επιπλέον εκπαιδεύεται στον χειρισμό του ιστορικού τηλεσκοπίου Δωρίδη.