ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
papatheochari
Παπαθεοχάρη Σταυρούλα
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τηλέφωνο: 2103490958
Γραφείο: Κτήριο Πύλης
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Παπαθεοχάρη Σταυρούλα σπούδασε την επιστήμη του Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη, από όπου και αποφοίτησε το 2004. Στην συνέχεια, παρακολούθησε και ολοκλήρωσε το 2011 το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διαχείρισης Αποβλήτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Επαγγελματικά, δραστηριοποιείται στη διαχείριση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών έργων από το 2007. Από τον Μάρτιο του 2015  εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης και στη διαχείριση έργων στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.