ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Παπαθεοχάρη Σταυρούλα
Παπαθεοχάρη Σταυρούλα
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τηλέφωνο: 2108109182
Γραφείο: 203
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Παπαθεοχάρη Σταυρούλα σπούδασε την επιστήμη του Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη, από όπου και αποφοίτησε το 2004. Στην συνέχεια, παρακολούθησε και ολοκλήρωσε το 2011 το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διαχείρισης Απόβλητων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστήμιου. Επαγγελματικά, δραστηριοποιείται στη διαχείριση και υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων από το 2007. Επιπλέον, είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενήλικων από τον ΕΟΠΠΕΠ. Από τον Μάρτιο του 2015 συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο πλαίσιο της υποστήριξης στη διαχείριση δυο έργων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.