ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Παπακωνσταντινου
Παπακωνσταντίνου Μαρία (Μαριέττα)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
Γραφείο: