ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΙΚΟΣ ΚΙΝΤΗΣ - ΦΩΤΟ
Κιντής Νικόλαος
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Κιντής Νικόλαος αποφοίτησε από το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου το 2024. Εργάζεται στη Μονάδα BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ του ΕΑΑ στον τομέα της αναβάθμισης των υπηρεσιών/εφαρμογών επεξεργασίας και διαχείρισης δορυφορικών εικόνων στο Cloud και συγκεκριμένα στη πλατφόρμα της Amazon Web Services (AWS).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

DevOps, Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD), Cloud Development, Αυτοματοποίηση Διαδικασιών, Containerization, Kubernetes, γεωχωρικές βάσεις δεδομένων.