ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κουράντος Αθανάσιος
IT SUPPORT
Γραφείο: Κτήριο Πύλης
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ειδικός Πληροφορικής, αποφοίτησε το 2021 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με embedded Master Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Από το 2021 εργάζεται ως ανεξάρτητος προγραμματιστής διαδικτυακών εφαρμογών στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (IAASARS). Ανάπτυξη με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές έννοιες παρέχοντας υπηρεσίες τόσο σε εργαλεία ανάπτυξης όσο και σε συστήματα βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας διεπαφές front-end / back-end μέσω HTML/ HTML5/ CSS/ JavaScript/ jQuery/ PHP/ Django/ GeoDjango, VueJS/ PostgreSQL/ MySQL, διαχείριση, αποθήκευση και ανάλυση ερευνητικών δεδομένων, διαχείρση υπολογιστικών πόρων και παροχή τεχνικής υποστήριξης για όργανα.