ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Katoufas_Georgios
Κατούφας Γεώργιος
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τηλέφωνο: 2103490959
Γραφείο: Κτήριο Πύλης
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Γιώργος Κατούφας είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με ειδίκευση στη Βιομηχανική Διοίκηση και Επιχειρησιακή Έρευνα. Το ακαδημαϊκό του ταξίδι σηματοδοτήθηκε από την ενεργή συμμετοχή του σε Διαγωνισμούς και Hackathon με θέμα τις διαστημικές εφαρμογές, όπου και ανακάλυψε το ενδιαφέρον του για θέματα σχετικά με το διάστημα. Μετά την αποφοίτησή του, ο Γιώργος πραγματοποίησε πρακτικές ασκήσεις αποκτώντας εμπειρία σε θέσεις Διοίκησης Έργων και Παραγωγής.

Από τον Φεβρουάριο του 2020, ο Γιώργος εργάζεται στην ομάδα Remote Sensing of Aerosols, Clouds, and Trace Gases (ReACT) του ΕΑΑ/ΙΑΑΔΕΤ ως Επιστημονικός Συνεργάτης. Σε αυτό το ρόλο, ο Γιώργος αναλαμβάνει πολύπλευρες αρμοδιότητές, όπως (1) η ενεργή υποστήριξη της διαμόρφωσης και συγγραφής ερευνητικών προτάσεων, (2) η διαχείριση των καθημερινών δραστηριοτήτων της ομάδας ReACT και (3) η υποστήριξη της υλοποίησης των ερευνητικών έργων της ομάδας.