ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κασκαρά Μαρία
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
Τηλέφωνο: 2103490125
Γραφείο: ΒEYOND
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Μαρίζα Κασκαρά έλαβε το δίπλωμα της από τη σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικων από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2015), με ειδίκευση στη Δορυφορική Γεωδαισία και Τηλεπισκόπηση. Είναι κάτοχος M.Sc. στο Project and Enterprise Management από το University College London (2017).

Την περίοδο 2013-2016, η Μαρίζα εργάστηκε σε έργα Παρατήρησης της Γης με επίκεντρο την εκτίμηση και τον μετριασμό κινδύνου, την παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνου στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (IASAARS) στο NOA και πιο συγκεκριμένα στο έργο BEYOND και το Copernicus EMS. Από το 2017-2020 εργάστηκε ως υπεύθυνη στον κατασκευαστικό τομέα, αποκτώντας εμπειρία στην αποτελεσματική οργάνωση έργων και καλλιεργώντας τις δεξιότητές της στην ηγεσία, την επικοινωνία, το μετριασμό ρίσκου, την επίλυση προβλημάτων και τη διαχείριση χρόνου και κόστους.

Η Μαρίζα αυτή τη στιγμή εργάζεται ως project manager ερευνητικών έργων στο κέντρο BEYOND. Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντά της περιλαμβάνουν την επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων και τη συμβολή στα παραδοτέα, τη διαχείριση και ενίσχυση των σχέσεων με τους εταίρους, την ανάπτυξη νέων προτάσεων για προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ που σχετίζονται με την καινοτομία και δημιουργία στρατηγικής καινοτομίας για τον οργανισμό.