ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Καράβολος Μιχάλης
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2108109114
Γραφείο: 219