ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Γεωργίου Θανάσης
Γεωργίου Θανάσης
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Υ
Τηλέφωνο: 2108109182
Γραφείο: 203
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Θανάσης Γεωργίου σπουδάζει στο τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το 2016, ως μέλος της ομάδας TTSS του τμήματος Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών έλαβε μέρος στο hackAIR project, όπου σχεδίασε διαδικτυακούς αισθητήρες χαμηλού κόστους για την μέτρηση της ποιότητας του αέρα. Από τον Απρίλιο του 2018 είναι μέλος της ομάδας ReACT του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Αστεροσκοποίου Αθηνών, όπου ασχολείται με την διαχείριση, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων, την διαχείριση υπολογιστικών πόρων και την υποστήριξη ερευνητικού εξοπλισμού.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών, Διαχείριση Συστημάτων & Δίκτυων, Διαχείριση και Ανάλυση δεδομένων, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Αισθητήρες.