ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΡΕΥΛΑΚΗ
Τρευλάκη Ασπασία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η  Ασπασία σπούδασε Επικοινωνία και ΜΜΕ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επέλεξε να συνεχίσει τις σπουδές της στον τομέα της Επικοινωνίας λαμβάνοντας το μεταπτυχιακό της στην Πολιτική Επικοινωνία και τις Νέες Τεχνολογίες από το ΕΚΠΑ. Με δημιουργική διάθεση σχεδιάζει και υλοποιεί στρατηγικές επικοινωνίας βασισμένες σε πρωτότυπο περιεχόμενο και διαχρονικές αξίες. Από το 2005 ξεκίνησε να εργάζεται ως μέλος του Γραφείου Τύπου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και στη συνέχεια ως συντονιστικό στέλεχος της Διεύθυνσης Επικοινωνίας του, μέχρι και το 2015.

Κατόπιν, η επαγγελματική της διαδρομή περιλαμβάνει την επικοινωνία μεγάλων οργανισμών και ερευνητικών φορέων, όπως το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) κ.α. Από τον Ιανουάριο του 2021 εργάζεται ως Communications Specialist στην Επιχειρησιακή Μονάδα BEYOND του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ εστιάζοντας στην επικοινωνία και τη διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Έχει αναλάβει με επιτυχία την προώθηση και την προβολή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «Horizon 2020», ενώ είναι μέλος της διοργάνωσης του IGARSS 2024.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τα πρόσφατα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την μελέτη στρατηγικών ιδιωτικής επιρροής, πολιτικών λόμπινγκ καθώς και πρακτικών αντι-λόμπινγκ (ερευνητική δημοσιογραφία, πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος), ενώ στο παρελθόν έχει ασχοληθεί ερευνητικά με τη διαμόρφωση και την πλαισίωση της ατζέντας των τηλεοπτικών  ειδήσεων (TV News Agenda Setting and Framing) καθώς και με τις κοινωνικές επιπτώσεις της χρήσης του Διαδικτύου στην Ελλάδα.