ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αλικάκος Ιωάννης
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2103490860
Γραφείο: 111
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Ο Ιωάννης Αλικάκος έλαβε το πτυχίο Φυσικής το 2002, το μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Επιστήμες Περιβάλλοντος, Γης, Διαστήματος το 2004 και το διδακτορικό του δίπλωμα το 2011 στην παρατηρησιακή αστροφυσική με τίτλο διατριβής «Ανίχνευση και Μελέτη Υπολειμμάτων Υπερκαινοφανών και Εξωγαλαξιακής σκόνης». Από το 2009 εργάζεται ως υποστηρικτής αστρονομικών παρατηρήσεων στο τηλεσκόπιο “Αρίσταρχος” του αστεροσκοπείου Χελμού, του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Μελέτη σε πολλαπλά μήκη κύματος των Υπολειμμάτων Υπερκαινοφανών αστέρων και της αλληλεπίδρασής τους με τo μεσοαστρικό υλικό. Διερεύνηση των φυσικών ιδιοτήτων της πολύ κρύας σκόνης του μεσογαλαξιακού χώρου. Μελέτη των ιδιοτήτων των Κατακλυσμιαίων Μεταβλητών Αστέρων.