ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Βασιλάκη Μαρία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΑΑΔΕΤ
Τηλέφωνο: 2103490150, 2103490881
Γραφείο: 117