ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Βασιλάκη Μαρία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΑΑΔΕΤ
Τηλέφωνο: 2103490150
Γραφείο: 117