ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συκιώτη Όλγα
Συκιώτη Όλγα
ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103490895
Γραφείο: 211
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Η Όλγα Συκιώτη έλαβε το πτυχίο Γεωλογίας με άριστα από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1988. Έλαβε τους μεταπτυχιακούς της τίτλους (MSc) στην Τηλεπισκόπηση (1990) και στην Υδρολογία, Γεωστατιστική και Γεωχημεία (1991) καθώς και το διδακτορικό της δίπλωμα (PhD) στις Γεωεπιστήμες και Τηλεπισκόπηση (Δεκέμβριος 1994) από το Πανεπιστήμιο Pierre & Marie Curie (Παρίσι, Γαλλία).

Από το 1995 ως το 2000 εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως επιστημονική συνεργάτιδα και παράλληλα το 1995-2000 στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια. Από το 2001 έως το 2006, εργάστηκε ως ειδικό τεχνικός επιστήμονας και το 2006 εκλέχθηκε Δόκιμη Ερευνήτρια στο πρώην Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών. Το 2009, με Fulbright research grant έκανε μεταδιδακτορική έρευνα στο Department of Physics and Astronomy/Space Plasma Physics and East West Space Center του University of Maryland (ΗΠΑ). Απο 2011 εργάζεται στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) αρχικά ως ως Εντεταλμένη Ερευνήτρια και από το 2017 ως Κύρια Ερευνήτρια.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τηλεπισκόπηση, εφαρμογές στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον, απεικονιστική φασματοσκοπία, υπερφασματική απεικόνιση, οπτικοί/SAR δέκτες, ανάπτυξη και αξιοπποίηση τεχνικών επεξεργασίας δορυφορικής εικόνας, γεωλογία, ανίχνευση/αποτύπωση ορυκτολογικής/χημικής σύνθεσης χερσαίων πλανητών, κάλυψη/χρήσεις γης, εξέλιξη φυσικών οικοσυστημάτων, δυναμική τοπίου, παραμόρφωση επιφάνειας εδάφους, μελέτη τεκτονικών μετακινήσεων με την χρήση μεθόδων διαφορικής συμβολομετρίας SAR (InSAR).