ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σηφάκις Νικόλαος
Σηφάκις Νικόλαος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2108109171
Γραφείο:
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

O Νίκος Σηφάκις είναι απόφοιτος ΕΜΠ (1986), κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στην Τηλεπισκόπηση (1987, UPMC-Paris) και στην Ατμοσφαιρική Χημεία (1988) καθώς και Διδάκτωρ του πανεπιστημίου Paris-Diderot (1992). Ολοκλήρωσε τη μεταδιδακτορική έρευνα σχετικά με την αξιολόγηση εκπομπών και μεταφοράς ατμοσφαιρικών ρύπων, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών (JRC-Ίσπρα).

Από το 1987 έως το 1991 εργάστηκε ως ερευνητής στην Ανώτατη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (EHESS-Παρίσι). Από το 1991 έως το 1994 συμμετείχε στην επιστημονική ομάδα σύστασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), ως συντονιστής του κομβικού για τον ΕΟΠ προγράμματος CLC, όπου εισήγαγε τη χρήση δορυφορικών δεδομένων στις πανευρωπαϊκές περιβαλλοντικές εκθέσεις και συντόνισε την έκδοση του ‘CORINE Land Cover Technical Guide’, που αποτελεί τεχνικό εγχειρίδιο αναφοράς για τη φωτοερμηνεία χρήσεων γης. Το 1998 εξελέγη Δόκιμος Ερευνητής του ΕΑΑ, όπου και συνέχισε την ερευνητική του σταδιοδρομία μέχρι το βαθμό του Διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης. Για το επιστημονικό του έργο  τιμήθηκε από τα ιδρύματα FULBRIGHT, ONASSIS, CIES, και IAS Aeronautics & Space, το NATO, τη Διαστημική Υπηρεσία της Γαλλίας (CNES) και το ΤΕΕ. Διετέλεσε σύμβουλος της Ελληνικής Επιτροπής Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας, του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας, του Δήμου Αθηναίων, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, των Γενικών Διευθύνσεων Έρευνας και Περιβάλλοντος της Ε.Ε., και της Επιτροπής των Περιφερειών. Εκλέχτηκε πρόεδρος του Συλλόγου Ερευνητών του ΕΑΑ (2008-2011).

Για την έρευνά του σχετικά με τη δορυφορική χαρτογράφηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, το 2001 προσκλήθηκε από τη NASA στο διαστημικό κέντρο Goddard (GSFC-Maryland) για να συμμετάσχει στο καινοτόμο πρόγραμμα ‘Υγεία και Περιβάλλον από το Διάστημα’.

Το 2012 αποσπάστηκε ως Εθνικός Εμπειρογνώμων στον Εκτελεστικό Οργανισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας στις Βρυξέλες, όπου εκλέχτηκε αντιπρόεδρος της επιτροπής εκπροσώπησης των Αποσπασμένων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στα ευρωπαϊκά όργανα (CLENAD). Από το 2016 είναι επιστημονικός υπεύθυνος του τομέα των Γεωεπιστημών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Υψηλής ανάλυσης δορυφορική χαρτογράφηση και παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ολοκληρωμένα συστήματα αξιολόγησης της ποιότητάς του αέρα και των επιπτώσεων στη υγεία. Δορυφορικό σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης δασικών πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο. Χρήση δορυφορικών δεδομένων για την προστασία της Φύσης, διατήρηση της βιοποικιλότητας και επίτευξης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.